Gizlilik

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, ECC Hukuk'un aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl topladığını, kullandığını, başkalarıyla paylaştığını ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

  • İnternet sitemizi ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır);
  • Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat kişileri;
  • İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler;
  • ECC Hukuk’a mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve
  • ECC Hukuk’un hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler.

Bu Gizlilik Bildiriminde “Kişisel Veriler“, ECC Hukuk tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.